TYPOLOGICKÝ ROZBOR TALENTŮ

1,500.00

Osobní konzultace s Ing. Michalem Švecem s typologickým rozborem dle systému Human design.

 

Kategorie:

Konzultace (ca. 90 min.) je unikátní kombinací typologické práce s koučovacím přístupem. Je ideální příležitostí pro jednotlivce, kteří se chtějí více poznat a naučit se v sobě lépe orientovat, objevit své vlastní talenty, umět se efektivně rozhodovat a plně realizovat svůj potenciál v osobním/profesním životě.

HUMAN DESIGN (HD) je systém, který nám poslouží jako nástroj detailně popisující Tvé vnitřní nastavení, dary a talenty. HD je syntézou poznatků z několika východních učení, přičemž nejvýznamnější z nich je I´ting v moderním pojetí. Poznáš svůj optimální způsob fungování, který Tě přivede na životní cestu nejmenšího odporu. Vstupní údaje jsou datum, město a čas narození, podobně jako v astrologii, HD však tyto informace zpracuje jiným originálním způsobem. Nový obor epigenetika v současnosti objevuje to, o čem moudří věděli již dávno, že v lidské DNA se skrývá vyšší potenciál, který můžeme aktivovat. Žijeme v úžasné době, kdy se lidstvo posouvá v evolučním vývoji o kvantový skok dále. Znalost a pochopení vlastního designu výrazně usnadňuje tento proces stávání se více sebevědomým celistvým člověkem.

KOUČINK je metoda autentického dialogu, který přinese do Tvého života více porozumění vlastnímu prožívání, abys dokázal(a) prakticky uplatnit nové vědomosti a realizovat to co chceš efektivněji než kdybys na to byl(a) sám(a).

OBSAH:

Před kurzem mi pošleš údaje o narození: datum, město a čas. Následně obdržíš vygenerovaný profil (pdf), se kterým budeme na konzultaci pracovat + 3 str. popis Tvého designu (pdf), který slouží jako úvod do tématu.

 • definování Tvého záměru, seznámení s Human design, terminologie, 4 typy
 • popis Tvého typu, autority, strategie rozhodování, archetypálního daru, motivace
 • popis Tvého profilu: vědomé/nevědomé složky mysli/těla, silných a slabých stránek
 • popis Tvých hlavních talentů, o které se můžeš opřít a být přínosem pro ostatní
 • popis Tvých 4 primárních darů, tzv. inkarnační kříž – nástin životního poslání
 • otázky a odpovědi, sdílení zkušeností a přetavení poznatků do konkrétních akcí

+ dodatkové materiály k samostudiu Tvého designu v písemné/obrázkové podobě (pdf)
+ extra tipy na míru dle kontextu Tvého záměru pro efektivní osobní/profesní rozvoj

Poznámka:

 1. podmínkou je znalost data, města a času narození (pro výpočet profilu)
 2. v případě zájmu lze z rozhovoru vytvořit audio-záznam (pro Tvé osobní účely)

CO OD TOHO MŮŽEŠ OČEKÁVAT A CO NE:

 • nejde o „suchou“ psychologickou typologii osobnosti ani věštění budoucnosti
 • je to holistický pohled na Tebe sahající až k esenci toho kým skutečně jsi
 • nejde o „klasický frontální výklad“, do kterého by si neměl možnost zasahovat
 • je to interaktivní setkání, jehož směřování můžeš záměrem a vstupy ovlivnit
 • není to návod „jak žít lepší život“, ale uvědoměním si informací se zjednoduší

CO TI KONZULTACE PŘINESE:

<img draggable= detailní poznání Tvých darů, talentů, silných i slabých stránek, podmíněností
<img draggable= aha-momenty, které osvětlí pozitivní i negativní zkušenosti z Tvého života
<img draggable= větší porozumění sobě, jak dělat správná rozhodnutí a žít v souladu se sebou
<img draggable= vyšší sebevědomí, sebedůvěru, sebeúctu, respekt a oceňování sebe sama
<img draggable= optimální způsob jak být sám sebou a efektivně interagovat s lidmi
<img draggable= znalost 4 primárních darů, které jsou odkazem na Tvé životní poslání
<img draggable= motivaci, inspiraci a klíčové informace pro vlastní experimentování v životě
<img draggable= konkrétní tipy na míru, podle toho co aktuálně řešíš a čeho chceš dosáhnout

NENÍ TO PRO TEBE VHODNÉ, POKUD:

 • <img draggable= neznáš přesné údaje o svém narození: datum, město a čas
 • <img draggable= máš pokročilé znalosti systému a umíš si zanalyzovat svůj profil sám(a)
 • <img draggable= nejsi ochotný(a) se podívat na sebe a svůj život novou perspektivou

JE TO PRO TEBE VHODNÉ, POKUD:

 • <img class= to s Tebou rezonuje, chceš se lépe poznat a žít plnohodnotnější život
 • <img class= cítíš, že Tvůj život neplyne jak by mohl a rád(a) bys to změnil(a)
 • <img class= human design ještě neznáš a zajímá Tě nový úhel pohledu
 • <img class= znáš základní rysy svého designu, chceš jít více do detailu a praxe

„Když svěříte rozhodování své mysli, žijete skrze své Nepravé já. Nevíte, kdo jste, jste zmatení a nakonec jdete do hrobu tak jako většina lidí: přemýšlejíc, o čem to celé bylo. A nejen to. Pokud nebudete sami sebou, skončíte nemocní. Není to jen psychický stav, mluvím o fyzickém těle. Víte, my všichni jsme objekty, které se pohybují prostorem. A v okamžiku, kdy se prostorem nepohybujete správně, v souladu s Vaší vnitřní mechanikou, narážíte bez přestání na odpor…V momentě, kdy „fungujete“ správně, ZBAVÍTE SE ODPORU. To je o tolik jednodušší.“ – Ra Uru Hu, autor Human designu

JAK POSTUPOVAT:

 1. Objednej si zde v e-shopu „Typologický rozbor talentů“ přes tlačítko přidat do košíku.
 2. Po vyplnění údajů Ti přijde na e-mail objednávka s údaji k úhradě částky převodem na účet.
 3. Pošleš mi údaje „datum, město a čas narození“ na email: mich.svec@gmail.com
 4. Odešlu Ti zpět vygenerovanou mapu Tvého profilu + stručný popis: úvod do Tvého designu.
 5. Domluvíme konkrétní termín konzultace.
 6. Realizujeme schůzku přes Skype/Messenger s video-kamerou popřípadě po telefonu 
 7. Následně Ti ještě pošlu doplňující informace k Tvému designu + tipy na míru.